Uvjeti korištenja

1. Informacije o uvjetima

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) propisuju uvjete korištenja internetskih stranica trgovačkog društva: Pas Kitchen d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nikole Tomašića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa  MBS: 81408996, OIB: 10580325630 (dalje u tekstu: Pas Kitchen) te propisuju uvjete kupovine proizvoda i usluga na daljinu putem internetske trgovine istog trgovačkog društva.

Na Opće uvjete primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Uvjeta i odredbi prihvaća se Pas Kitchen način povrata proizvoda.

Pas Kitchen zadržava pravo izmjene odredbi Općih uvjeta u bilo kojem trenutku.Sve izmjene odredbi Općih uvjeta biti će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Kupnjom Pas Kitchen proizvoda Kupci izjavljuju da su pročitali i razumjeli Opće uvjete, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

2. Definicije

Korisnik – Posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode.

Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu Pas Kitchen

Prodavatelj – trgovačko društvo Pas Kitchen sa sjedištem u Zagreb, Ulica Nikole Tomašića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 81408996, OIB: 10580325630.

Narudžba – obrazac društva Pas Kitchen koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima.

Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koje Kupac izričito prihvaća. Odredbe ovih Općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

3. Pravo intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama www.pas.kitchen u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja, odnosno društva Pas Kitchen Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka društva Pas Kitchen nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Ime “Pas Kitchen” i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani žigovi društva Pas Kitchen i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

4. Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Društvo Pas Kitchen, kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica.Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Korisnik, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom društva Pas Kitchen odnosno njezinih zaposlenika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga.

Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da društvo Pas Kitchen nije odgovorno za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/ Korisnik.Niti u kojem slučaju društvo Pas Kitchen, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Kupac/Korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica Pas Kitchen internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Društvo Pas Kitchen nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

5. Obrada osobnih podataka

Registracijom na www.pas.kitchen, odnosno odabirom proizvoda i popunjavanjem elektronskog obrasca dajem suglasnost da društvo Pas Kitchen kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, kao izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti.

6. Sigurnost

Kupac/Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim imenom. Veza između stranice i korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Korisnik daje društvu Pas Kitchen pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.Dostupnost proizvoda i usluge prodaje na daljinu.

Društvo Pas Kitchen zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, društvo Pas Kitchen Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, društvo Pas Kitchen zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge prodaje na daljinu.Kupac/Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

7. Narudžba

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces naplate. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena. Društvo Pas Kitchen nastojat će dostaviti sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo odbiti nalog u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obveze znatno otežano. Ako društvo Pas Kitchen odbije nalog, Kupac će o tome biti obaviješten u roku od 4 radna dana nakon potvrde zaprimanja narudžbe.

8. Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo putem Pas Kitchen internet stranice. ”Stripe” kao pružatelj usluge naplate kreditnim karticama omogućava plaćanje putem sljedećih kreditnih kartica: Visa, Mastercard, American Express te Discover, odnosno Diners Club International. Podaci o uvjetima korištenja usluge ”PayPal” moguće je naći na adresi https://www.stripe.com. Društvo Pas Kitchen ne jamči da će pružatelj usluge plaćanja prihvatiti svaku od gore navedenih kreditnih kartica, odnosno da neće promijeniti način plaćanja.

9. Cijena

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti (EUR). Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja i objavljenim na internetskim stranicama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda ili usluge, društvo Pas Kitchen omogućit će Kupcu odustajanje od kupovine odnosno potvrdu nove, promijenjene cijene.Troškovi dostave bit će naznačeni zasebno i dodani na ukupnu cijenu naručenih proizvoda. Troškovi dostave bit će izračunati na temelju težine naručenih proizvoda, volumena pošiljke i dostavne adrese.

10. Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zašiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/2014, 110/2015), Kupac koji je svoju kupovinu ostvario na daljinu, odnosno putem interneta ili telefona, ima zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti društvo Pas Kitchen o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor poslanu elektroničkom poštom na bok@pas.kitchen, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu i adresu elektroničke pošte ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, društvo Pas Kitchen se obvezuje izvršiti povrat novca Kupcu, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primanja obavijesti, osim u slučaju kada Kupac odabere drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koju nudi društvo Pas Kitchen. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Kupac mora vratiti društvu Pas Kitchen neželjene proizvode bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora.

Ako kupac robu želi vratiti, izravne troškove povrata robe snosi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda kojeg želi vratiti.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjenapredmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabepredmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavepredmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarimaKupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je suglasan vratiti nekorištene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži.Društvo Pas Kitchen odgovara za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda, u skladu sa zakonom.

Društvo Pas Kitchen odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Društvo Pas Kitchen  odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako društvo Pas Kitchen ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Utvrdi li društvo Pas Kitchen postojanje materijalnog nedostatka, Kupac ostvaruje pravo da zahtijeva od društva Pas Kitchen uklanjanje nedostatka, zamjenu s novom stvari bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid ugovora, sve u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

11. Pravila isporuke i prikupljanja proizvoda

Isporuka i prikupljanje proizvoda vrši se po narudžbenici te će roba biti dostavljena na dostavnu adresu kupca koja je navedena prilikom kreiranja narudžbe. Kupac se slaže sa sljedećim napomenama:
- Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i dostavne adrese;
- Kupac prihvaća predati dostavnoj službi sve proizvode za koje želi ostvariti povrat sredstava i koje sam naveo/la kao pogrešne.
- Kupac će proizvode nastojati vratiti u originalnom pakiranju, neotvorene i nekorištene. U slučaju da je originalno pakiranje uklonjeno tako da se ne može vratiti u prvotno stanje, isključivo radi provjere funkcionalnosti i karakteristika proizvoda, društvo Pas Kitchen će to uzeti u obzir prilikom povrata na način da se uklanjanje originalnog pakiranja u navedene svrhe neće smatrati umanjenjem vrijednosti robe za koju Kupac odgovara. Međutim, Kupac odgovara za svako drugo umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim spomenutog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

12. Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.

Pas Kitchen poziva te da se prvo obratiš nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

Ovi Uvjeti poslovanja društva Pas Kitchen prilikom sklapanja Ugovora na daljinu važeći su od datuma objave na web stranicama od 1.12.2021.